Partneri:

Helen Doron Early English

Helen Doron Teen English

Dula

Prihláste sa elektronicky na niektorý z ponuky programov


Internet Facebook Billboard Známy
Iné:

Kontakt:
Mgr. Soňa Kopčanová
Banská Bystrica
0905 / 28 25 13
sonytamusic@gmail.com

Centrála:
Internátna 24, NC Astra Fončorda, Banská Bystrica

Pobočky:
bývalá ZŠ Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Bottova 470/9, Zvolen

Námestie sv. Egídia 26/61, Poprad

Moyzesova 624/17, Martin

Námestie sv. Rozálie 14, Ivánka pri Dunaji

Moyzesová 1918/6A, Bánovce nad Bebravou

Rozmarínová 3, Trenčín


©Všetky práva vyhradené. Autor: Tomáš Zorvan