Krtkova zázračná muzika

ZÁPIS FONČORDA - SÁSOVÁ

UKÁŽKOVÉ HODINY

Darujete svojmu dieťaťu vzdelanie od malička do 4 rokov! Na hodinu je nutné prihlásiť prostredníctvom formulára alebo telefonicky na čísle 0905 282 513

Chcete vaše dieťatko zmysluplne a systematicky rozvíjať a zároveň ho postupne pripravovať pre úspešný štart do MŠ? V detskom hudobnom centre Sonyta Music prebieha hudobno -vzdelávací program "Krtkova zázračná muzika" na sídliskách FONČORDA a SÁSOVÁ. Cieľom programu je ponúknuť malému dieťatku čo najviac podnetov a aktivít, ktoré mu pomôžu na jeho ceste v psychomotorickom vývine, inšpirované metódou Márie Montessori a Suzuki. Prostredníctvom hudby a hrových aktivít sa budú vaše detičky rozvíjať v rukách kvalifikovaných hudobných pedagogičiek, špeciálne vytvorenej metodiky a vlastných piesní. Ukážky piesní a videá môžete nájdete na našej webke a FB. Pobočky nájdete aj v iných mestách.

Cena: 120 EUR/20 hodín

V prípade napríklad choroby alebo dovolenky o zaplatené hodiny neprídete. Po dohode s lektorkou si môžete vynechanú hodinu nahradiť. Poplatok za vzdelávací program je možné uhradiť aj v splátkach.


V ponuke máme aj vzdelávanie v angličtine od 3 mesiacov do 19 rokov metódou Helen Doron