Vzdelanie od malička

Krtkova zázračná muzika

od 4 mesiacov do 3 rokov
Rozmanitými aktivitami napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnosť rodičov napomáha adaptácii dieťaťa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu.

Angličtina Helen Doron

od 3 mesiacov do 18 rokov
Je vedecky dokázané, že práve tie najmladšie deti si dokážu bez predsudkov a zbytočného drilu zapamätať nielen jednotlivé slovíčka, ale celé vetné spojenia. 2 – 6 rokov je preto ideálnym obdobím na prvé jazykové krôčiky.

Čarovná flauta

od 4 mesiacov do 3 rokov
Rozmanitými aktivitami napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnosť rodičov napomáha adaptácii dieťaťa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu.