Tanečný krúžok

Tanečný krúžok Je určený pre deti od 4 do 7 rokov. Pomocou tanečnej prípravy rozvíjame kultivovaný pohybový prejav, zmysel pre orientáciu v priestore,kreativitu, sluchovo-motorickú inteligenciu. Deti si osvoja základy moderneho a ľudového tanca, detskej zumby,...

Škôlkarik

Škôlkarik Škôlkarik je adaptačný program pre deti, ktoré čaká nástup do škôlky. Program prebieha v čase 8.30 – 11.30 hod. Súčasťou vzdelávania sú programy Sonyta Music, Angličtina Helen Doron, Montessori dielničky, výtvarné aktivity, cvičenie … atď v...

Letné tábory s výučbou angličtiny

Letné tábory Každý rok pripravujeme pre deti od 6 rokov denné tábory s výučbou angličtiny metódou Helen Doron. Denné tábory prebiehajú v malebnej Ľubietovej. Deti si z tábora odesú mnoho pekných zážitkov. Podľa počasia podnikáme rôzne výlety do okolia, jazdíme na...

Čarovná flauta

Čarovná flauta Zábavná, moderná výuká flauty pre deti a zároveň spievanie našich vlastných piesní z CD „ Detské pesničky“ do hudobných podkladov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tomto kurze, zašlite nám svoje otázky vyplnením formulára. Budeme Vás kontaktovať. Na...

Angličtina Helen Doron

Angličtina metódou Helen Doron Ak naozaj chcete, aby sa vaše dieťa naučilo po anglicky, začnite v jeho ranom veku. V skutočnosti dokonca platí, že čím je mladšie, tým lepšie! Mozog vášho dieťaťa je ako špongia pripravená nasávať nový jazyk. Vieme ako urobiť učenie...

Krtkova zázračná muzika

Krtkova zázračná muzika Chcete vaše dieťatko zmysluplne a systematicky rozvíjať a zároveň ho postupne pripravovať pre úspešný štart do MŠ? V detskom hudobnom centre Sonyta Music prebieha hudobno -vzdelávací program“ Krtkova zázračná muzika“ na sídliskách...