Škôlkarik

Adaptačný program pre deti, ktoré čaká nástup do škôlky. Program prebieha v čase 8.30 – 11.30 hod. Súčasťou vzdelávania sú programy Sonyta Music, Angličtina Helen Doron, Montessori dielničky, výtvarné aktivity, cvičenie … atď v režime MŠ

Našim cieľom je:

 

  • pripraviť dieťa pre úsešný štart v MŠ v príjemnom a empatickom prostredí
  • podporiť socializáciu dieťaťa v kolektíve rovesníkov
  • podporiť celostný osobnostný rozvaj dieťaťa
  • rozvíjať psychomotoriku, emocionabilitu,sociabilitu a citovú samostatnosť
  • rozvíjať pocit istoty u detí pomocou organizovaných, rutinných aktivít

Mám záujem o viac informácií

Na naše vzdelávacie programy sa môžete prihlásiť online vyplnením prihlášky

Ak stále váhate, objednajte sa na ukážkovú hodinu!

 

E-mail:
sonytamusic@gmail.com

Tel: 0905 282 513