Tanečný krúžok

Tanečný krúžok Je určený pre deti od 4 do 7 rokov. Pomocou tanečnej prípravy rozvíjame kultivovaný pohybový prejav, zmysel pre orientáciu v priestore,kreativitu, sluchovo-motorickú inteligenciu. Deti si osvoja základy moderneho a ľudového tanca, detskej zumby,...