Škôlkarik

Škôlkarik Škôlkarik je adaptačný program pre deti, ktoré čaká nástup do škôlky. Program prebieha v čase 8.30 – 11.30 hod. Súčasťou vzdelávania sú programy Sonyta Music, Angličtina Helen Doron, Montessori dielničky, výtvarné aktivity, cvičenie … atď v...